Recursos dinar Àgora amb Brendan Simms

“La República Catalana serà un actor responsable del sud d’Europa”
Magda Gregori – Racó Català

Fotografies: Xavier Portet