Compareixença de Reinicia davant la comissió d’estudi del procés constituent del Parlament

Compareixença 5

Jaume López, Isabel-Helena Martí i Jordi Rich, portaveus de Reinicia

Canal Parlament: vídeo de la sessió 

La participació ciutadana en el procés constituent

Bona tarda, president, senyores i senyors diputats,

el professor Jaume López, que m’ha precedit en l’ús de la paraula, s’ha referit al procés constituent. L’oportunitat de bastir un marc político-jurídic nou que faci que el nostre país es pugui repensar, reformular, per ser millor i, sobretot, per augmentar la prosperitat i benestar de les persones que l’habiten és avui a dalt de tot en les prioritats de l’agenda política catalana.

No només són els polítics i les institucions que estan rumiant sobre com articular el procés de constitució d’aquest nou país. També ho està fent, ho estem fent, des de fa temps, la ciutadania. Amplis sectors de la població catalana, estem mobilitzats i compromesos amb aquesta Catalunya del segle XXI, de la que abans parlàvem i que anhelem amb tanta, tantíssima força.

Reinicia és justament això: una plataforma ciutadana, constituïda per 13 entitats diferents. És, doncs, un espai de suma i intercanvi eminentment plural. És plural des de molts punts de vista, com ho és i ho serà cada vegada més la nostra Catalunya del segle XXI. Reinicia és plural quant a la mida de les entitats que la composen: petites, mitjanes, grans. És també plural quant al ventall ideològic: més a la dreta, més a l’esquerra. També és plural en l’eix de la independència. A Reinicia hi ha qui té un programa orientat envers la consecució de la independència i hi ha qui no. Vaja, que hi ha independentistes i no independentistes. Com a Catalunya. I aquesta és una part molt important de la identitat de Reinicia. Volem ser tan plurals i inclusius com sigui possible, per assemblar-nos al màxim al nostre país. I, a partir d’aquí, contribuir a eixamplar la base social que participi i se senti interpel·lada pel projecte de dissenyar i erigir un nou i millor país. Volem ajudar, posar el nostre petit granet de sorra perquè aquest nou país neixi amb la màxima legitimitat. Creiem que la legitimitat provindrà d’un procés constituent que sigui obert, transparent, participatiu i inclusiu.

Com els hi deia abans, a Reinicia som 13 entitats (per ordre alfabètic: ANC, Drassanes per la República Catalana, El País Que Volem, Fundació Llibreria Les Voltes, Grup Promotor per a la Convenció Constitucional, Juristes per la Independència, La Consti, La Marxa Som, Òmnium Cultural, Parlament Ciutadà, Procés Constituent, Sobirania i Justícia i Súmate). La nostra vocació és la d’ampliar, tant com sigui possible, el número d’entitats i col·lectius participants. De fet, ja els hi explicarà després amb més detall Jordi Rich, ara mateix la Convenció Constituent Ciutadana de Catalunya està dedicant grans esforços per implicar als actors més significatius en cada àmbit en què, provisionalment, i a l’espera de noves propostes de disseny, hem organitzat l’espai sectorial de deliberació.

La base del nostre full de ruta és un esquema de quatre fases consecutives que respon a la noció d’una Catalunya sobirana forjada amb l’empenta i les aportacions de la ciutadania i fonamentada en una democràcia avançada que sigui capaç de trobar un equilibri entre democràcia participativa, representativa i directa.

La primera fase i la segona corresponen a la democràcia participativa. En la primera la ciutadania s’autoorganitza en debats temàtics i sectorials arreu del país. La segona també però és d’iniciativa institucional. Creiem fermament que aquesta fase s’ha d’implementar de forma que es preservi la discrecionalitat ciutadana. Les institucions són necessàries per acompanyar, per encoratjar, però no s’ha de produir, sota cap circumstància, pensem a Reinicia, un debilitament de la capacitat d’autodeterminació ciutadana en la gestió i desenvolupament d’aquesta segona fase participativa. La independència de la ciutadania ha de ser absoluta. Altrament minvaria la credibilitat en els mecanismes de deliberació i en els resultats generats.

Els objectius de Reinicia en aquestes dues primeres fases serien: informar tothom sobre la iniciativa de participació, influir en les institucions públiques i partits polítics per aplicar els elements participatius, promoure les aportacions i el diàleg en tots els territoris i sectors, recollir, tractar, endreçar, i prioritzar les aportacions, retornar els resultats als participants, difondre els resultats per crear opinió pública i, finalment, presentar els resultats a les institucions i els seus grups parlamentaris. Això es faria mitjançant l’elaboració d’un llibre verd amb propostes per un nou país del qual es destil·larien en un informe específic aquelles que potencialment poguessin formar part d’un cos constitucional.

La tercera fase és ja de democràcia representativa. Proposem una comissió mixta que estableixi espais de deliberació entre els representants electes i ciutadans, escollits per sorteig seguint criteris de distribució per edat, territori, gènere, nivell d’estudis, etc, que garanteixi la continuïtat i vinculació amb les fases precedents de democràcia participativa. El paper dels experts aquí és cabdal. La idea de comissió mixta és una de les peces fonamentals de la proposta de Reinicia. A afecte de explicar-los perquè permetin-me dues observacions:

  • La ciutadania ha estat el motor que ens ha portat on som ara: al llindar d’un procés constituent. El seu lideratge ha estat determinant i inqüestionable. I ha de seguir present, des del nostre punt de vista, en totes les etapes successives. La ciutadania ha arribat per quedar-s’hi i la seva empremta ha de ser patent. No només durant el procés constituent sinó també en l’ADN del nou país.

  • Existeix un precedent de convenció constitucional mixta que ens pot servir de referència encara que lògicament Catalunya ha de definir un model propi, ajustat a les seves condicions i circumstàncies específiques. La Convenció Irlandesa (desembre 2012 fins febrer 2014) va ser un èxit en aconseguir acomplir els objectius de calendari previstos, en aconseguir la igualtat en la participació i també en aconseguir la complicitat institucional.

El Congrés de Cultura Catalana (CCC) va tenir lloc en uns moments d’enorme dificultat, després de 38 anys d’una dictadura ferotge que havia tingut com objectiu, entre d’altres, destruir els fonaments culturals que feien de Catalunya una comunitat de caràcter nacional. Va ser una iniciativa orientada a la recuperació i promoció de la cultura catalana que tingué lloc entre els anys 1975 i 1977. L’any vinent, doncs, s’escaurà el 40è aniversari. A Reinicia volem aprofitar l’efemèride per, d’alguna forma, connectar-nos, en un impuls de continuïtat, als valors i objectius rectors d’aquell esdeveniment.

La Convenció Constituent Ciutadana de Catalunya és un procés que ha d’oferir de forma integrada diversos canals de participació: actes presencials arreu del territori, la participació via web i la comunicació mitjançant les xarxes socials. Les noves tecnologies són un factor que, sens dubte, serà molt present i que hem de procurar rendibilitzar, en termes de potenciar la participació. La CCCC vol garantir l’exhaustivitat, imparcialitat, inclusió i transversalitat:

  • Exhaustivitat: recollir, sense deixar-nos res, i promoure l’enorme llegat que ha arribat fins als nostres dies.

  • Imparcialitat: fer camí sense pressuposar, ni prejutjar, a on ens portarà l’estació final. Ser un mecanisme neutre des d’aquest punt de vista.

  • Inclusió: tothom, absolutament tothom, sense exclusions de cap tipus, és cridat a participar-hi. Ningú no es pot sentir exclòs.

  • Transversalitat: quan diem “tothom” ens referim tant al “tothom” quantitatiu com al “tothom” qualitatiu. No només necessitem a molta, moltíssima, gent sinó que a més aspirem a congregar la màxima diversitat, la màxima transversalitat.

El passat 5 de març Reinicia va celebrar a Barcelona un acte de presentació del projecte de la Convenció Constituent Ciutadana de Catalunya per donar-lo a conèixer públicament, plantar una primera llavor, i sumar-hi noves energies, idees, persones, col·lectius. Tot el que pugui millorar, esmenar, eixamplar, perfeccionar aquest projecte és per nosaltres tasca preferent. Per això, des d’aleshores, no hem parat de contactar, parlar, intercanviar impressions, amb grups i persones les opinions i suport de les quals considerem imprescindibles. Ho hem fet, i ho seguirem fent, amb agents socials, entitats cíviques, partits polítics, representants institucionals perquè aquesta és la nostra vocació. La d’agregar el fabulós substrat social, cívic, polític que conforma el nostre país i posar-ho a disposició dels ens oportuns un cop s’hagi produït l’acord polític. Un present ric i divers, preludi d’un futur molt millor, per a molta més gent. Per a tothom. I és amb aquest esperit de sumar i compartir, que els hi torno a donar les gràcies per l’oportunitat que ens han donat avui, tots vostès, a la comissió d’estudi del procés constituent, per poder explicar què hem fet i què ens agradaria seguir fent.

Moltes gràcies per la seva atenció.

Isabel-Helena Martí – 31 de maig de 2016 – Barcelona

Compareixença 3

 Fotografies: Parlament de Catalunya